3E Innovatie & Advies

Personeelsdiensten

Personeelsplanning
Veelal wordt de behoefte aan personeel opgelegd door de waan van de dag. Er doet zich een marktkans voor die min of meer structureel lijkt. Het eigen, bestaand personeel kan de vraag om enige reden niet invullen en dus is nieuw personeel nodig. Wij hebben een praktisch vijfstappenplan ontwikkeld dat de personeelsbehoefte in kwalitatieve en kwantitatieve zin inzichtelijk maakt.

Werving & Selectie (W&S)
Een goed W&S proces is van fundamenteel belang om concurrerend te blijven. Door het juiste talent aan boord te hebben wordt het onderscheid gemaakt met andere bedrijven of instellingen en het heeft een directe impact op de bedrijfsresultaten. Reden temeer om zorgvuldig met dit proces om te gaan en er zo mogelijk expert kennis bij te halen. Bovendien kunnen wij onderzoeken of het zin heeft om nieuwe medewerkers te vinden in groepen waar de overheid diverse subsidies voor in het leven heeft geroepen (zoals WIA/Wajong).

Personeelsdossier
Wij hebben iemand gevonden. Dan is het noodzakelijk om een gedegen personeelsdossier aan te leggen. Niet alleen handig voor de salarisadministratie, maar tevens noodzakelijk vanwege wettelijke verplichtingen. Wij hebben daar een handige checklist voor ontwikkeld zodat u zeker weet dat aan alle eisen wordt voldaan.

 

Functioneringsgesprek
Juist omdat het succes van een bedrijf in zo’n hoge mate bepaald wordt door de betrokkenheid, de kwaliteit en de mate van motivatie van medewerkers, is het regelmatig houden van functioneringsgesprekken van groot belang. Wij voorzien in een inzichtelijke handleiding en bieden ondersteuning bij het voeren van een goed en objectief gesprek. Let wel dit is geen beoordelingsgesprek. Dat is heel iets anders.

Arbeidsvoorwaarden
Veel kleinere bedrijven vallen niet onder een CAO. Hoe bepaal je dan het salarisgebouw en wat zijn de meest gangbare arbeidsvoorwaarden? Wij kunnen een zogenoemde quick-scan uitvoeren aangaande de arbeidsvoorwaarden.

Ontslagondersteuning
Blijkens onze ervaring is bij veel bedrijven de juiste kennis aangaand een ontslag niet of onvoldoende aanwezig. Wij assisteren bij de juiste dossieropbouw. Vandaar ook het gewicht wat wij toekennen aan een correct en volledig personeelsdossier en het regelmatig houden van functioneringsgesprekken.

Het is tijdverspilling naar de weg te vragen als je niet weet waar je naar toe wilt

Fiscaal

Marketing en sales

Human resources

Insolventie bescherming private belangen (bestuurders aansprakelijkheid)

Overname- en verkoopspecialisten

Financieringstrajecten

Organisatiestructuur

Subsidie bemiddeling