3E Innovatie & Advies

Diensten
  • Crisis & Turnaround Management

  • Rendementsverbetering

  • Schuldsanering of herstructureren van schulden

  • Insolventie Management

  • Bedrijfsbeëindiging

  • Fusie en overname

  • Subsidie bemiddeling

  • Personeelsbeleid

Een onderneming staat nooit stil
Te voorzichtig ingrijpen neemt de oorzaak vaak niet weg, ingrijpend reorganiseren is niet altijd goed voor het bedrijf, ervaring in dagelijks maar ook crisismanagement is dan erg belangrijk om de balans te behouden.

Rendementsverbetering
Een gezond bedrijf gaat door veel fases heen, groei of inkrimpen, alle fases hebben hun eigen kenmerken. Door specialisten op vrijwel ieder terrein adviseren wij bij de meest complexe problemen, steeds met het oog op rendement.

Verkoop en/of stoppen

Verkoop en/of stoppen
Uw bedrijf verkopen of stoppen, een management buy out realiseren, een koper vinden, daarbij is extern advies en een uitgebreid netwerk op verschillende vlakken noodzakelijk.

Management informatie

Elke onderneming gebruikt een systeem om de financiële gang van zaken in de gaten te houden. Veelal levert dit alleen historische informatie en geen afstemming met de oorspronkelijke doelstellingen. Om de juiste overweging te kunnen maken of bepaalde keuzes ook daadwerkelijk het rendement van de onderneming verhogen is een integrale benadering nodig. Deze is er op gericht om de onderlinge samenhang van trends en ontwikkelingen te bewaken.

Moeilijke tijden

Een onderneming in zwaar weer vraagt speciale aandacht en vaak extra werk. Snelheid van handelen is geboden om het tij te keren. Maar de snelheid mag zeker niet ten koste gaan van de kwaliteit van de genomen beslissingen, aangezien in zwaar weer vaak geen herziening van een gekozen koers mogelijk is.

 

Aanpak in moeilijke tijden

Vanuit de analysefase kunnen afhankelijk van de uitkomsten meerdere trajecten starten. Allereerst de overbrugging op de korte termijn van de liquiditeitsproblemen. Daarnaast wordt de structurele oplossing vanuit een ‘going concern’-gedachte uitgewerkt. Als gedurende de rit blijkt dat een faillissement onafwendbaar is, zal al in een vroeg stadium begonnen worden met de uitwerking van een noodscenario. Vaak zal dit neerkomen op een doorstartplan. Als laatste en niet onbelangrijkste traject is daar nog de beperking van schade voor u als ondernemer in geval van faillissement. Denk hierbij aan voorkoming van bestuurdersaansprakelijkheid en zekerstelling van privé vermogensbestanddelen.