3E Innovatie & Advies

Kapitaal

Kapitaal

Eigen en vreemd vermogen
In iedere fase van een bedrijf spelen eigen en vreemd vermogen een belangrijke rol.

Opstarten
Nog geen historie en toch vreemd vermogen nodig.

Groei financiering
De balans tussen eigen en vreemd vermogen gekoppeld aan de kansfactoren.

Herstructurering van schuld of schuldsanering
Het gebeurt maar al te vaak dat een bedrijf in moeilijke periodes veel schade lijdt en soms zelf onderuitgaat, vaak is met deskundig handelen en kennis van de materie veel ellende te voorkomen.

Verkoop/fusie/opvolging
Weinig terreinen zijn zo complex als deze momenten van een onderneming, het is niet het dagelijks werk van een ondernemer, dan is het verstandig kennis en ervaring in huis te halen.

Het is tijdverspilling naar de weg te vragen als je niet weet waar je naar toe wilt

Fiscaal

Marketing en sales

Human resources

Insolventie bescherming private belangen (bestuurders aansprakelijkheid)

Overname- en verkoopspecialisten

Financieringstrajecten

Organisatiestructuur

Subsidie bemiddeling