Home

Mission statement


Het kennen van je doel lijkt een voor de hand liggende voorwaarde om te ondernemen... en dat is het ook. Een extern analytisch oog om de zaken, waar u zelf dagelijks mee bezig bent, eens op nieuwe manier te zien, sterktes en zwaktes van uw organisatie kennen en integreren in uw aanpak.


Bedrijfsadvies en interim management vanuit heldere objectieven met als doelstelling:


  • U als ondernemer te steunen
  • Uw private belangen in het oog te houden
  • Uw bedrijf toekomst te geven


Alleen onafhankelijk denken stelt in staat om te besturen..


Een ondernemer in het MKB is met zijn dagelijkse verplichtingen bezig. Een goede adviseur neemt een onafhankelijke positie in als het om de bedrijfs-processen gaat, zijn positie is verhelderend en zijn kennis is anders dan die van de ondernemer. De adviseur gaat dan ook beslist niet op zijn stoel zitten, de adviseur ondersteunt de ondernemer en stelt hem of haar in staat te besturen, afstand te nemen van de waan van de dag... visie te ontwikkelen... toekomst te scheppen... onafhankelijk te denken.


Ervaring
De senior partners

Expertise
Op de taak
afgestemde
specialisaties


Entrepreneurs
Ondernemers
in midden-
en kleinbedrijf

 
       3E Innovatie & Advies BV, Oude Enghweg 26, 1217 JD Hilversum, T 035 6223113, KvK 32048678